Harmonogramy naboru wniosków 2016

Większość  województw opublikowało już harmonogramy naboru wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej funduszy europejskich:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-rpowl-na-lata-2014-2020-na-2016-rok/

 

Natomiast harmonogramy naboru programów krajowych dostępne są na stronach:

PO Inteligentny Rozwój: http://inteligentny-rozwoj.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/POIR_harmonogram_konkursow_na_2016_wersja1_27112015_ost.pdf

PO Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/media/12209/harmongram_2016_30112015.pdf

PO Wiedza Edukacja Rozwój: http://www.power.gov.pl/media/12487/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_na_2016_rok.pdf

PO Polska Wschodnia: http://popw.parp.gov.pl/2016-rok/harmonogram-naborow-na-2016-rok

PO Polska Cyfrowa: http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Harmonogramu_naborow_POPC_2016_OST.pdf