Konkursy na wsparcie przedsiębiorczości MŚP-dotacje bezpośrednie

Ruszają konkursy mające na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Wsparcie obejmować będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Jako pierwsze w tym roku taki konkurs ogłosiło woj. podkarpackie – alokacja w konkursie wynosi 200 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 roku ma zostać ogłoszony podobny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.