Fundusze Unijne

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rolnicy mogą się ubiegać o dotacje m.in. na następujące działania: 

  1. Dotacje na badania i rozwój w przedsiębiorstwie mające na celu opracowanie innowacyjnych produktów, usług, nowych technologii.
    Dotacje można pozyskać na:

  1. pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy na prowadzenie działalności gospodarczej;
  2. pomoc w