PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

  1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  2. Ewidencji wyposażenia.
  3. Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  4. Ewidencja do celów podatku VAT.
  5. Przygotowywanie deklaracji podatkowych.