DORADZTWO PRAWNO-KADROWE

  1. Przygotowywanie wzorów umów cywilnoprawnych, wzorów umów o pracę.
  2. Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
  3. Pomoc w zgłaszaniu i wyrejestrowywaniu pracowników do i  z ZUS.
  4. Przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS.
  5. Pomoc przy zakładaniu działalności: konsultacje przy wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa i formy opodatkowania działalności, pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych działalności gospodarczej.
  6. Doradztwo prawne: konstruowanie i weryfikacja umowy z kontrahentem, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie wniosków w rejestrach, zbiorach, wykazach itp.