INFORMACJE O FUNDACJI

baner motto

 

Geneza nazwy Fundacji PROSPERITA

PROSPERITA - z języka włoskiego prosperità - oznacza pomyślność, dobrobyt -szeroko rozumiany jak ROZWÓJ. W naszym przypadku oznacza to ROZWÓJ w wymiarze gospodarczo-społeczno-ekologicznym.

W naszej fundacji wierzymy, że prawdziwym kapitałem organizacji są ludzie w niej pracujący. To wzajemnie uzupełniający się zespół jest źródłem wszelkich sukcesów instytucji. 

Nasz zespół tworzą eksperci, dla których realizacja projektów wspomagających rozwój gospodarczy to nie tylko praca - to także pasja. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują indywidualne podejście do Klientów oraz obsługę na najwyższym poziomie. Ciągle podnosimy nasze kwalifikacje i kompetencje aby sprostać Państwa oczekiwaniom.

Główną ideą powstania naszej fundacji było stworzenie organizacji profesjonalnie świadczącej usługi biznesowe oraz zrzeszającej specjalistów w tym zakresie.

Specjalizujemy się w realizacji działań mających na celu:

-wspieranie przedsiębiorców poprzez: pomoc w pozyskiwaniu dotacji, kompleksową obsługę projektu (część merytoryczna oraz rozliczenie), mikroporady, pomoc w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej, szkolenia;

-wspieranie rozwoju społecznego poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;


Fundacja współpracuje ze specjalistami m.in. z zakresu ochrony zdrowia, BHP, zarządzania projektami, rachunkowości i finansów, kadr i płac, socjologii, kultury i sztuki.