NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy na prowadzenie działalności gospodarczej;
  2. pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach lubelskiego RPO z Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości;
  3. pomoc w uzyskaniu dofinasowania dla osób zagrożonych zwolnieniem z pracy
  4. pomoc w pozyskaniu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Przykłady instytucji udzielających dotacji zwrotnych: PARP, Biłgorajska Agencja Rozwoju regionalnego, Fundacja Wspomagania Wsi, Idea Bank, Lubelska Fundacja Rozwoju, OIC Poland.