ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Fundacja PROSPERITA realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz szeroko rozumianej strategii zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami zarówno krajowymi jak zagranicznymi w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Fundacja realizuje zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w zakresie:

  • gospodarki odpadami komunalnymi,
  • ochrony atmosfery i klimatu,
  • różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
  • ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami.


Najlepszym narzędziem dla realizacji ww. celu jest edukacja ekologiczna.

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony środowiska. Dla zrównoważonego rozwoju kraju niezbędne są nie tylko inwestycje w nowoczesne, proekologiczne technologie i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, ale również wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. Powoduje to, że edukacja ekologiczna, gwarantując przekazywanie aktualnej wiedzy i treści, musi być stale dostosowywana do zmieniającego się otoczenia oraz zapotrzebowania na uzupełnianie wiedzy i rozwój kompetencji, w zależności od obszarów tematycznych oraz narzędzi prowadzenia działań. Działania edukacyjne prowadzone w sposób uporządkowany i systematyczny mogą w istotny, pozytywny sposób wpłynąć na rozwój gospodarczy z poszanowaniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.