„NOWE HORYZONTY”

 

Projekt numer FELU.10.06-IZ.00-0168/23 realizowany przez MGO-EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Partnerem Projektu Fundacją Prosperita w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Lepsza Edukacja, Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 64 osoby (38 kobiet, 26 mężczyzn) spośród 80 osób dorosłych (48 kobiet, 32 mężczyzn) posiadających umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, zamieszkujących, pracujących lub przebywających na terenie powiatów lubelskiego ziemskiego, powiatu m. Lublin oraz powiatu świdnickiego dzięki udziałowi w kompleksowym wsparciu obejmującym indywidualna diagnozę, dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się oraz walidację nabytych umiejętności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r.

 

Projekt jest skierowany do 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki:

- zamieszkują, pracują lub przebywają na terenie powiatów: lubelskiego ziemskiego, powiatu m. Lublin oraz powiatu świdnickiego

- posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia

- zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

 

Grupą docelowa projektu stanowi 80 osób w tym:

- 40 osób o niskich kwalifikacjach

- 48 osób zamieszkujących na terenach wiejskich

- 4 osoby niepełnosprawne

- 32 osoby bierne zawodowo

- 24 osoby bezrobotne

- 24 osoby pracujące

- 48 kobiet

 

Zadania zaplanowane w projekcie to:

1. Diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych Uczestników Projektu („Audyt umiejętności”)

2. Warsztaty kompetencji psychospołecznych

3. Szkolenie z zakresu planowania budżetu domowego

4. Warsztaty kulinarne

5. Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania

6. Szkolenie „Bezpieczeństwo w sieci”

 

Rezultaty projektu: Nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 64 os. (38K i 26M) spośród 80 osób dorosłych (48K,32M)

Wartość projektu: 271 502,50 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 243 017,12 PLN

 

Biuro projektu:

ul. Grenadierów 13 pok.112

20-331 Lublin

Tel. 503835413 - Justyna Nieczyporowska-Mączka


 

 

www.mapadotacji.gov.pl