DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Dotacje na badania i rozwój w przedsiębiorstwie mające na celu opracowanie innowacyjnych produktów, usług, nowych technologii.
  Dotacje można pozyskać na:
  • badania celowe (dotacje na finansowanie linii pilotażowych, opracowanie nowych produktów, usług, procesów, bądź znaczne ulepszenie już istniejących. Badania obejmują tylko i wyłącznie fazę testowania, walidacji. Na tym etapie nie można pozyskać środków na masowa produkcję lub komercyjną sprzedaż).
  • na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie mającej na celu stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
  • bon na patent (bezgotówkowa pomoc w postaci bonu w celu dokonania zgłoszenia patentowego)
 2. Bon na doradztwo (bezgotówkowa pomoc w postaci bonu, który przedsiębiorstwo będzie mogło wykorzystać do uzyskania specjalistycznego doradztwa).
 3. Pozyskanie dotacji na marketing gospodarczy, tj. działania promocyjne mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw MMŚP oraz ich ekspansywności na rynku krajowe i zagraniczne.
 4. Pozyskanie dotacji na wzrost konkurencyjności MŚP. Środki będzie można przeznaczyć na stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, usług, procesów produkcyjnych.
 5. Pozyskanie dotacji na zakup infrastruktury proekologicznej (kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.)