Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15

W dniu 29.05.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na runku pracy, programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - woj. dolnośląskie.

Termin składania wniosków:  od 13.07.2015 – 24.07.2015.

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie mogą otrzymać  projekty dotyczące kompleksowego wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce Widomości.

Bezpośredni link do strony:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-w-ramach-poddzialania-122-power-wojewodztwo-dolnoslaskie/