Projekt „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”

LL FIO Logo ramkalogo FLZB 2010

 

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 maja 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Operatorem środków jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Projekt „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ” realizowany będzie w okresie maj – czerwiec 2016. Otrzymane w ramach dotacji środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego a także na sfinansowanie szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji personelu oraz wolontariuszy naszej Fundacji. Dzięki tym działaniom będziemy mogli jeszcze efektywniej realizować nasze cele statutowe.

Celem głównym projektu jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród mieszkańców powiatu lubelskiego poprzez udział w poradnictwie z zakresu aktywności zawodowej, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pośrednictwie pracy, w okresie od 01.05.2016 do 30.06.2016r.

 

Cele szczegółowe projektu:

- podniesienie jakości usług świadczonych przez Fundację, dzięki zakupieniu w ramach projektu sprzętu, oprogramowania i przeszkoleniu wolontariuszy i personelu,

- podniesiony poziom wiedzy nt. pozyskiwania dotacji na finansowanie działalności gospodarczej,

- podniesiony poziom motywacji do działania i wiary we własne siły wśród naszych Beneficjentów,

- zmniejszenie ograniczeń w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców terenów wiejskich,

- podniesiony poziom wiedzy nt. nowego okresu programowania 2014-2020 nastawionego na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw,

- zdobycie wiedzy nt. preferowanych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Lubelskiego 2014-2020,

- podwyższony poziom wiedzy wśród uczestników projektu w zakresie informacji o instytucjach wspierania przedsiębiorczości działających w regionie lubelskim i o ich ofercie,

- nabycie doświadczenia we współpracy z instytucjami wspierania aktywności zawodowej i przedsiębiorczości na terenie Lubelszczyzny.

 

Dzięki dotacji otrzymanej w ramach niniejszego projektu znacznie wrośnie jakość naszych usług doradczych. Odbiorcy naszych usług podniosą swoją wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, co w dużej mierze wpłynie na poprawę ich konkurencyjnosci na regionalnym rynku. Realizacja projektu będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu, stąd nazwa naszego projektu – „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”.

 


Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowany ze środków

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

 

FIO