Wiadomości

Miło nam poinformować, że już na wiosnę ruszamy z realizacją kolejnych partnerskich projektów współfinansowanych w ramach EFS:

- Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! – woj. łódzkie

- „Mój pomysł na samozatrudnienie” – woj. lubelskie.

Liderem w obu ww. projektach jest firma Eurodoradztwo Sp. z o.o. z Poznania.

Tematem przewodnim będzie aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz społeczna, a także promowanie postaw przedsiębiorczych (udzielanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej).

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej i na FB.

 


Zbliża się okres składania zeznań rocznych PIT i CIT.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie dla każdego samodzielne rozliczenie się to przysłowiowa „bułka z masłem” i w związku z tym oferujemy Państwu pomoc w tym zakresie. Szybko, fachowo i w korzystnej cenie pomożemy w rozliczeniu zeznań PIT/CIT.

Więcej informacji pod nr tel.: 534-066-684.
Służymy pomocą!

 calculator 385506 1920

 


Informujemy, iż rekrutacja w ramach projektu „Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy” dobiega końca.

Obecnie trwają jeszcze zapisy do ostatniej grupy szkoleniowej - szkolenie OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH. Poszukujemy osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., w szczególności osób prowadzących gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, bądź członków rodzin rolników.

Poniżej prezentujemy wykaz grup szkoleniowych, które do tej pory rozpoczęły udział w projekcie:

1/Lublin – Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 7.11.2016-30.12.2016

2/Chełm – Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 8.11.2016-22.12.2016

3/Chełm – Szkolenie OPERATOR DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH (35 godz. dydaktycznych); szkolenie rozpocznie się na początku lutego br.

4/Chełm - Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 3.01.2017-16.02.2017

5/Lublin Szkolenie SPAWACZ MAG/TIG (250 godz. dydaktycznych); okres realizacji szkolenia: 23.01.2017-7.03.2017

Ponadto z początkiem roku ruszyły staże zawodowe w ramach projektu. Nasi Beneficjenci będą odbywać 3-miesięczne staże zawodowe na stanowiskach spawacz lub operator dźwigów towarowo-osobowych.

 


Początek roku to czas, gdy wiele urzędów pracy uruchamia nabory wniosków o dotacje na założenie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania to obecnie 23-24 tys. zł.

Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie:

- sporządzenia wniosku o dotację;

- założenia działalności gospodarczej, wyboru odpowiedniej formy opodatkowania itp.

- rozliczenia dotacji;

- poprowadzenia księgowości na preferencyjnych warunkach.

Szczegóły pod nr tel.: 666-839-054, 503-835-413

Służymy pomocą!

 


1

 


 

Informujemy, iż z dniem 31 lipca br. zakończyliśmy realizację projektu „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ!”. Dzięki dotacji uzyskanej w ramach programu „Lubelskie Mikrodotacje FIO” udało nam się doposażyć nasze biuro w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, dzięki którym możemy jeszcze skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwalczania bezrobocia w regionie. Ponadto nasi pracownicy oraz wolontariusze skorzystali z szeregu szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności z ważnych dla nas obszarów tematycznych.
Dziękujemy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za wszelką pomoc związaną z obsługą projektu. Czekamy na kolejne granty z FIO !!! 

 

logo FLZB 2010

LL FIO Logo ramka

 

 

 

 

 


 


Miło nam poinformować, iż z dniem 15 czerwca br. Fundacja PROSPERITA została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem ewidenyjnym 14253.

 

 

Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia


logo FLZB 2010

LL FIO Logo ramka

 

Prezentujemy Państwu materiały dydaktyczne dotyczące zakładania działalności gospodarczej, opracowane w ramach projektu „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Prezentacja

LL FIO Logo ramkalogo FLZB 2010

 

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 maja 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Operatorem środków jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Miło nam poinformować, iż z dniem 25 kwietnia br. Fundacja PROSPERITA została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidenyjnym 2.06/00052/2016.

 

Milo nam poinformować, iż nasz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ” został rekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.
Bardzo się cieszymy, gdyż dzięki tej dotacji nasza organizacja będzie mogła jeszcze efektywniej angażować się w rozwój przedsiębiorczości na regionalnym rynku pracy – co jest jednym z naszych celów statutowych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług: poradnictwa księgowo-kadrowego, pomocy w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na założenie własnej firmy.

Na przełomie marca i kwietna b.r. zostały ogłoszone kolejne konkursy w ramach POWER 2014-2020: m.in. działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe (woj. mazowieckie, śląskie, lubelskie, pomorskie), 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, 4.1 Innowacje społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.power.gov.pl   w zakładce „Nabory wniosków”.

Zapraszamy do współpracy w ramach opracowywania wniosków POWER oraz „projektów miękkich” w ramach RPO.

Od stycznia w większości urzędów pracy wznowione zostały nabory wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy. O środki mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia określane są przez poszczególne urzędy pracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie prowadzenia księgowości. Tylko teraz za pierwsze 2 m-ce współpracy zapłacą Państwo 50% ustalonej kwoty, tj. w przypadku prowadzenia Książki przychodów i rozchodów zapłacą Państwo 50,00 zł.

W dniu 30.12.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Poddziałania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o konkursie: http://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-1/