Wiadomości

Początek roku to czas, gdy wiele urzędów pracy uruchamia nabory wniosków o dotacje na założenie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania to obecnie 23-24 tys. zł.

Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie:

- sporządzenia wniosku o dotację;

- założenia działalności gospodarczej, wyboru odpowiedniej formy opodatkowania itp.

- rozliczenia dotacji;

- poprowadzenia księgowości na preferencyjnych warunkach.

Szczegóły pod nr tel.: 666-839-054, 503-835-413

Służymy pomocą!

 


1

 


 

Informujemy, iż z dniem 31 lipca br. zakończyliśmy realizację projektu „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ!”. Dzięki dotacji uzyskanej w ramach programu „Lubelskie Mikrodotacje FIO” udało nam się doposażyć nasze biuro w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, dzięki którym możemy jeszcze skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwalczania bezrobocia w regionie. Ponadto nasi pracownicy oraz wolontariusze skorzystali z szeregu szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności z ważnych dla nas obszarów tematycznych.
Dziękujemy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za wszelką pomoc związaną z obsługą projektu. Czekamy na kolejne granty z FIO !!! 

 

logo FLZB 2010

LL FIO Logo ramka

 

 

 

 

 


 


Miło nam poinformować, iż z dniem 15 czerwca br. Fundacja PROSPERITA została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem ewidenyjnym 14253.

 

 

Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia


logo FLZB 2010

LL FIO Logo ramka

 

Prezentujemy Państwu materiały dydaktyczne dotyczące zakładania działalności gospodarczej, opracowane w ramach projektu „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Prezentacja

LL FIO Logo ramkalogo FLZB 2010

 

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 maja 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Operatorem środków jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Miło nam poinformować, iż z dniem 25 kwietnia br. Fundacja PROSPERITA została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidenyjnym 2.06/00052/2016.

 

Milo nam poinformować, iż nasz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ” został rekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.
Bardzo się cieszymy, gdyż dzięki tej dotacji nasza organizacja będzie mogła jeszcze efektywniej angażować się w rozwój przedsiębiorczości na regionalnym rynku pracy – co jest jednym z naszych celów statutowych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług: poradnictwa księgowo-kadrowego, pomocy w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na założenie własnej firmy.

Na przełomie marca i kwietna b.r. zostały ogłoszone kolejne konkursy w ramach POWER 2014-2020: m.in. działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe (woj. mazowieckie, śląskie, lubelskie, pomorskie), 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, 4.1 Innowacje społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.power.gov.pl   w zakładce „Nabory wniosków”.

Zapraszamy do współpracy w ramach opracowywania wniosków POWER oraz „projektów miękkich” w ramach RPO.

Od stycznia w większości urzędów pracy wznowione zostały nabory wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy. O środki mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia określane są przez poszczególne urzędy pracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie prowadzenia księgowości. Tylko teraz za pierwsze 2 m-ce współpracy zapłacą Państwo 50% ustalonej kwoty, tj. w przypadku prowadzenia Książki przychodów i rozchodów zapłacą Państwo 50,00 zł.

W dniu 30.12.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Poddziałania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o konkursie: http://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-1/

Ruszają konkursy mające na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Wsparcie obejmować będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Większość  województw opublikowało już harmonogramy naboru wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej funduszy europejskich:

W dniu 29.05.2015 została opublikowana  informacja o planowanym naborze wniosków dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na runku pracy, programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - woj. dolnośląskie.