Konkursy w ramach EFS

Na przełomie marca i kwietna b.r. zostały ogłoszone kolejne konkursy w ramach POWER 2014-2020: m.in. działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe (woj. mazowieckie, śląskie, lubelskie, pomorskie), 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, 4.1 Innowacje społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.power.gov.pl   w zakładce „Nabory wniosków”.

Zapraszamy do współpracy w ramach opracowywania wniosków POWER oraz „projektów miękkich” w ramach RPO.