Środki na zakładanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Od stycznia w większości urzędów pracy wznowione zostały nabory wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy. O środki mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia określane są przez poszczególne urzędy pracy.

Zapewniamy kompleksową pomoc w opracowaniu wniosku oraz rozliczeniu dotacji. Zapraszamy do współpracy.