"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2015 roku

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił informację o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W ramach niniejszego działania rolnicy mogą się starać o kompleksowe wparcie w formie funduszy na zalesianie, premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową.

Termin naboru  wniosków:  od 15.06.2015 – 17.08.2015.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Bezpośredni link do strony:  http://www.arimr.gov.pl/komentarze-i-sprostowania-rzecznika-prasowego/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-w-sprawie-mozliwosci-sklada.html