Premie dla młodych rolników

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się ważne informacje dla osób planujących ubiegać się o przyznanie wsparcia dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Tzw. „Premie dla młodych rolników”, mają na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych.


Pomoc udzielana w ramach PROW 2014-2020 ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20% kwoty pomocy).
Szczegółowe informacje nt. niniejszego wsparcia są dostępne na stronie Internetowej MRiRW :
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Aktualnosci/Wazna-informacja-dla-osob-planujacych-ubiegac-sie-o-przyznanie-wsparcia-dla-mlodych-rolnikow-w-ramach-PROW-2014-2020