Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

W terminie od 7.05.2015 do 22.06.205 można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.

 


W ramach ogłoszonego naboru dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Rolę Instytucji Pośredniczącej w tym działaniu pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Regulamin konkursu, wzoru niezbędnych dokumentów oraz inne szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/