Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

W terminie od 4.05.2015 do 31.12.2015 można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.

 


W ramach ogłoszonego naboru dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Rolę Instytucji Pośredniczącej w tym działaniu pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Regulamin konkursu, wzoru niezbędnych dokumentów oraz inne szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/