Fundusze Unijne

DLA ROLNIKÓW

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rolnicy mogą się ubiegać o dotacje m.in. na następujące działania: