KADRY
I PŁACE W PIGUŁCE
550.00 PLN
 
Kategoria:PRAWO PRACY I FINANSE
Typ szkolenia:
 • Komercyjne
Liczba godzin:
 • 32

Kurs adresowany jest do osób pragnących zapoznać się z tematyką kadr i płac od podstaw. Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.


 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawo pracy
  • Nawiązanie i ustanie stosunku pracy:
   • rodzaje umów o pracę – omówienie
   • rozwiązanie umowy o pracę – analiza przypadku
  • Czas pracy - ZMIANY W PRAWIE PRACY:
   • normy czasu pracy – wykład, praca zespołowa
   • systemy i rozkłady czasu pracy – wykład
  • Urlopy pracownicze:
   • wymiar i wyliczanie należnego urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – wykład i ćwiczenia
   • urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny – wykład
   • urlop szkoleniowy – ZMIANY W PRAWIE PRACY
  • Uprawnienia rodzicielskie:
   • urlop macierzyński, tacierzyński i wychowawczy – wykład, analiza przypadku
   • opieka nad dzieckiem – wykład, dyskusja
 2. Dokumentacja kadrowa:
  • Dokumentacja związana z ustaniem stosunku pracy – wykład, ćwiczenia
  • Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków – ćwiczenia
  • Regulamin pracy i wynagrodzenia – ćwiczenia
  • Dokumentacja przy ewidencji czasu pracy – wykład
  • Akta osobowe – ćwiczenia
  • Umowy cywilnoprawne:
   • umowa zlecenia – wykład, dyskusja
   • umowa o dzieło – wykład, dyskusja
 3. Wynagrodzenia – ZMIANA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA:
  • Systemy wynagrodzeń – wykład
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – wykład
  • Wynagrodzenia – warsztaty:
   • wyliczenie wynagrodzenia za przepracowany cały miesiąc – ćwiczenia
   • wyliczenie wynagrodzenia za przepracowany niepełny miesiąc – ćwiczenia
   • wyliczenie wynagrodzenia chorobowe – ćwiczenia
   • wyliczenie zasiłków chorobowych, macierzyńskich – ćwiczenia
   • wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – ćwiczenia
   • wyliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i wypoczynkowy – ćwiczenia
   • wyliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło – ćwiczenia
   • wyliczenie kosztów pracodawcy związanych z wynagrodzeniem pracownika – ćwiczenia
 4. Ubezpieczenia społeczne – wykład.
 5. Warsztaty komputerowe – PŁATNIK:
  • zakładanie firmy – ćwiczenia
  • dokumenty zgłoszeniowe – ćwiczenia
  • dokumenty rozliczeniowe – ćwiczenia
  • deklaracja rozliczeniowa – przygotowanie – ćwiczenia
 6. Warsztaty komputerowe – SYMFONIA Kadry – Płace.